سوالات متداول

کاربربد این سامانه چیست ؟
شما با این سامانه میتوانید مزاج سرشتی افراد را بدست آورید
امکانات دیگری براساس مزاج سرشتی از قبیل خصوصیات و استعداد افراد نیز قابل استفاده میباشد
چگونه میتوان عضو شد؟
فرم ما را تکمیل نمایید با شما تماس گرفته میشود.
آیا عضویت هزینه ای دارد؟
عضویت هزینه ندارد ولی استفاده از سامانه هزینه اندکی خواهد داشت که پس از احراز هویت و پذیرش ابتدا برای 1۰ نفر به شما تست داده میشود و پس از آن هزینه خواهد داشت که طی یک ایمیل جزئیات آن به شما اعلام میشود
آیا این سامانه مرجع علمی دارد؟
بله این سامانه براساس مطالب مندرج در کتب طب سنتی ایران مثل قانون الحاوی ذخیره و ..... پایه گذاری شده و پس از ان پرسشنامه های آن بصورت روایی و پایایی ارزیابی و استاندارد سازی گردیده است که مطالب آن در دو مجله دارای اعتبار علمی (آی اس آی)منتشر گردیده است
چقدر قابل اعتماد است؟
این سامانه مجهز به هوش مصنوعی است و برای بدست آوردن مزاج سرشتی هر فرد بیش از صدها محاسبه را در عرض یک دقیقه و با دقت بالا انجام میدهد و از نظر متخصصین گروه ناظرین علمی ما ،خطای آن بسیار کم و در حال حاضر هیچ مرجعی دقیق تر از این سامانه که بتواند مزاج شناسی سرشتی را یکسان سازی کند وجود ندارد
اگر ما تشخیص خاصی بدهیم که با این سامانه تضاد داشته باشد تکلیف چیست؟
شما از همین قسمت میتوانید نقطه نظر خود را عنوان کنید و موضوع شما در گروه پژوهشی به ریاست استاد خیر اندیش و دیگر حکما بررسی میشود و چنانچه مورد شما صحیح باشد یک اشتراک رایگان ۶ ماهه استفاده از نرم افزار به شما اهدا میشود و به عضویت افتخاری گروه پژوهشی در می آیید